Tüp Bebek Kısaltma ve Terimleri

A

 • Açıklanamayan infertilte (kısırlık): Nedeni ortaya konamamış kısırlık
 • Amenore: Adet görememe
 • Amniyosentez: Bebeğin sıvısından genetik tanı amaçlı örnek alınması
 • Anovulasyon: Yumurtlamanın olmamasıdır
 • Aspirasyon: Bir iğne yardımı ile sıvı ve/veya hücrelerin emilmesi
 • Assisted Hatching (AH): Embriyo dışındaki zarın inceltilmesi
 • Asthenozoospermia: Hareketli spermatozoid oranının azalması
 • Aşılama (IUI-intrauterine insemination): Hazırlanmış spermlerin bir kanül yardımı ile rahin içine verilmesi
 • ART (artificial reproductive technologies): Üremeye yardımcı teknolojiler
 • Azospermi: Semende hiç canlı sperm olmaması

B

 • Β-hCG (İnsan koryonik gonadotropini): Gebelik hormonu
 • Bazal vücut ısısı: Hasta yataktan kalkmadan önce ölçülen vücut ısısı
 • Biyopsi: Bir dokudan örnek alma

C

 • Cryopreservation (soğuk saklama): Bir organ veya dokunun düşük ısılarda saklanması

D

 • Donör (yumurta veya sperm): Yumurta veya sperm olmaması nedeni ile bir başkasından bu hücrelerin alınması
 • Döllenme: Yumurta ve spermlerin bir araya gelerek tek bir hücre oluşturması

E

 • Ejekülasyon: Erkeğin doğal şekilde boşalması (sperm örneği verirken veya ilişki sırasında)
 • Embriyo: Döllenmiş yumurtadan, rahim içindeki 8 haftalık büyüklüğe gelene kadar bebeğin aldığı isimdir
 • Embriyo transferi: Yumurtalar döllendikten sonra bir kanül yardımı ile anne rahmine verilmesidir
 • Endokrinoloji: Hormonlarla ilgilenen bilim dalı
 • Endometriyal kavite: Rahmin içini kaplayan doku
 • Endometriozis: Rahim içinde olması gereken dokuların rahim haricinde karın boşluğunda herhangi bir yerde de olması. Çukulata kistlerinden sorumlu hastalık
 • Epididim: Erkek üreme sisteminin sperm olgulaşmasının kısmi şekilde tamamlandığı yer
 • E2 (Östrojen ‘Östradiol’): Yumurtalıktaki foliküllerden üretilen temel hormon

F

 • Fallop tüpleri: Rahim ve yumurtalıklar arasında bağlantı görevi yapan boru şekilli ortası boş organlar
 • Fertilizasyon: Döllenme
 • Fimbria (fimbriyal uç): Fallop tüplerinin yumurtalığa yakın parçasıdır. Yumurtlama ile karın boşluğuna atılan yumurtaları tutarlar.
 • FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon ): Beyinden salınarak yumurtalıkları uyaran hormondur.
 • Foliküler faz: Bir aylık ( 30 günlük) adet döngüsünün ilk yarısı olarak tanımlanabilir

G

 • Gamet: Hem sperm hem de yumurtayı tarif etmeye yarayan tıbbi terim
 • Gamete intrafallopian transfer (GIFT): Üremeye yardımcı tekniklerde eski zamanlarda kullanılan bir tekniktir. Yumurtalar toplandıktan sonra spermle bir araya getirilerek cerrahi ile tüp içine verilir.
 • Gonadotropinler: Üreme hücrelerini uyaran hormonlar.

H

 • GnRH  (Gonadotropin Releasing Hormone): Gonadotropin salınımını sağlayan hormon
 • hCG (Human Chorionic Gonadotropin): Β-hCG
 • HMG (Human Menopausal Gonadotropin: Yumurtalık gelişimini sağlamak amacıyla kullanılan FSH ve LH ‘nın saflaştırılmış şeklidir. Menapozdaki kadınların idrarından elde edilir.
 • Hipotalamus: Hipofiz bezini uyararak LH ve FSH salınmasını sağlayan beyin merkezi
 • Histerosalpingografi: Rahim içi boşluğu ve Fallop tüplerinin durumunu araştırmaya yarayan görüntüleme yöntemi
 • Histeroskopi: Endoskopi (kamera) ile rahim içinin değerlendirildiği ve cerrahi müdahale yapılabilen  girişim

I

 • ICSI: Spermin yumurtanın içine enjekte edilmesi. (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
 • IUI: İntrauterin İnseminasyon ( Aşılama)
 • IVF: İnvitro Fertilizasyon ( Tüp Bebek)

İ

 • İmplantasyon: Embriyonun ( döllenmiş yumurta) rahim duvarına yerleşmesi
 • İnfertilite: Kısırlık (korunmasız düzenli bir yıllık cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmaması)
 • İnkübatör: İçinde embriyo kültürünün yapıldığı ,sıcaklığı vücut ısısı gibi olan ve karbondioksit verilen özel dolap
 • İnseminasyon: Spermin rahim içerisine aşılanması (aşılama)
 • İntramural myom: Rahim duvarında lokalize olan, rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümör

J

 • Jinekoloji: Kadın hastalıkları ve doğum hakkındaki tıp dalı
 • Jinekolog: Kadın hastalıkları ve doğum konusunda uzmanlaşmış doktor

K

 • Kateter: Embriyo veya spermin transefinde kullanılan plastik boru
 • Klivaj: Döllenmiş yumurtanın bölünmeye başlaması
 • Kordosentez: Anne karnındaki bebeğin göbek kordonundan iğne yardımıyla kan alınması
 • Kordosentez: Gebelik oluştuktan sonra özellikle ilk 6 hafta gebeliğim devamını sağlayan yumurtalık kisti
 • Kromozom: Kalıtımı ve soyaçekimi sağlayan hücre çekirdeğindeki baz dizisi
 • Kriyoprezervasyon ( cryopreservation): Soğuk saklama
 • Kültür Ortamı: Labaratuvarda embriyonun hayatta kalmasını sağlayan kap

L

 • Laparoskopi: Kapalı ameliyat ( kamera yardımı ile birkaç adet küçük delikten girilerek yapılan operasyon)
 • LH (luteinizan hormon ): Beyinden salınan ve yumurtlamayı başlatan hormon )
 • Lokal anestezi: Bilinç kaybetmeden yapılan anestezi çeşitleridir

M

 • Mastürbasyon: Cinsel temas olmadan boşalmanın gerçekleşmesi
 • Menapoz: Bir yıl boyunca adet olmaması durumudur (Üreme döneminin sonuna gelindiğini gösterir)
 • MII (2): Kaliteli döllenmiş yumurta
 • Mikroenjeksiyon: Spermin yumurta içine transferini sağlayan yöntem (ICSI)
 • Morfoloji: Spermin yapısı hakkındaki bilgilerdir

N

 • Natürel siklus: Gebeliğin doğal seyrine bırakılması

O

 • Oligospermi: Sperm sayısının az olması
 • Oosit: Kadın yumurtası
 • OPU ( oocyte pick up): Yumurta toplanması
 • Over: Yumurtalık (kadın üreme organları)
 • Ovülasyon: Yumurtlama
 • Ovulasyon indüksiyonu: Yumurtalıkların dışardan verilen ilaçlar ile çalışmaya zorlanması

Ö

 • Östrojen: Endometriumun (rahim duvarı) kalınlaşmasını sağlayan kadınlık hormonu

P

 • PGD: İmplantasyon öncesi genetik tanı
 • PESA: Bir sperm toplama tekniği
 • Polikistik Over Sendromu ( PCOS): Yumurtlamama, kıllanma artışı ve genellikle kısırlığa sebep olan sendrom
 • Polip: Serviks veya endometriumda oluşan iyi huylu yapılar
 • Primer infertilite: Daha önce hiç gebelik sahibi olamama ( 1 yıllık korunmasız düzenli ilişki olmasına rağmen)
 • Progesteron: Gebeliğin idamesinden sorumlu hormon
 • Pronükleus: Döllenme sırasındaki 23 kromozom içeren sperm ve yumurta

R

 • Rekombinant DNA: İki farklı kaynaktan gelen genleri içeren  modifiye DNA

S

 • Sekonder infertilite: İkincil kısırlık. Daha önceden bebeliği olmuş fakat bir yıl süre ile ikinci gebeliğin elde edilememesi
 • Semen: Boşalma ile dışarı çıkan  sperm ve diğer sıvıların tümü
 • Serviks: Rahim ağzı ( rahmin vajinaya açılan kısmı)
 • Siklus: İki adet arasındaki süreyi tariflemekte kullanılan terim.
 • Sperm: Erkek üreme hücresi
 • Sperm bankası: Spermlerin oldukça soğuk sıvılarda saklandığı yer
 • Sperm kanalları: Spermin oluştuğu bölgeden penisin ucuna kadar gelmesini sağlayan iletim boruları
 • Sperm motilitesi: Spermin hareketliliği
 • Spermatid: Spermin öncül forumlarından bir tanesi
 • Spermatogenez: Spermin oluşum döngüsü
 • Subfertil: Kısmi düzeyde kısırlık bulguları

T

 • TESA: Testiküler sperm aspirasyonu (sperm toplama yöntemi)
 • TESE:  Testiküler sperm ekstraksiyonu (sperm toplama yöntemi)
 • Testis: Erkek üreme organları
 • Teratozoospermia: Anormal  morfolojide sperm bulunması
 • Testosteron: Erkeklik hormonu
 • Tubal faktör: Kısırlık sebebinin fallop tüplerinden kaynaklanması (ör. tüplerde tıkanıklık gibi)
 • Tüp bebek (IVF): Yumurtanın labaratuvar koşullarında sperm ile döllenmesini sağlayan bir yöntem

U

 • Ultrason: Ses dalgaları kullanılarak iç organların görüntülenmesi
 • Uterin septum: Rahmi ikiye ayıran bir zarın olması ( uterus anomalisi)
 • Uterus: Rahim

Ü

 • Üroloji: Erkek üreme sistemi ve böbrekler dahil idrar yolları ile ilgilenen bilim dalı

V

 • Vajen: Kadın üreme sisteminin bir parçası. Cinsel ilişkide kullanılan ve spermlerin boşalma ile biriktiği bölge
 • Varikosel: Testis damarlarında genişlemelerin olması
 • Vazektomi: Erkeğin kısırlaştırılması
 • Viabilite: Spermlerin canlılığını belirtmekte kullanılan terim
 • Viskozite: Semenin yoğunluğu

Y

 • Yumurtalıkların uyarılması: Birden fazla yumurta oluşumu için dışardan ilaç verilmesi
 • Yumurta çatlaması: Yumurtanın, yumurtalıklarda karın içine atılması

Z

 • Zigot: Döllenmiş yumurta
 • Zona pellusida: Yumurtanın etrafını saran ve sadece tek, uygun spermin yumurta içine girişini sağlayan katmandır
WeCreativez WhatsApp Support
Tüp bebek tedavilerimiz ile ilgili merak ettiklerinizi bize burdan 7/24 danışabilirsiniz.
WhatsApp Danışma Hattı